zadanie

Do sekcie 'zadanie' vložte počet dní na koľko si chcete lešenie prenajať, výšku a šírku potrebného lešenia a v prípadne dopravy vzdialenosť od nášho skladu

* počet dní prenájmu  
* rozmery lešenia:  
výška (m)    x  šírka (m)  
* prepravná vzdialenosť (v Km)  

hodnoty

  metre2  
 
  nájom
(počet dní x €0,06/m2)
 
  montáž + demontáž:
(€ 1,9/m2)
 
  počet prepráv:
(na jednu prepravu max. 350 m2)
 
  dovoz:
( € 0,62/km )
    vrátane cesty späť
  odvoz:
( € 0,62/km )
    vrátane cesty tam
  doprava spolu:  

Suma

  Cena spolu:  

Moja vzdialenosť od skladu

Vďaka našej aplikácii zistíte približnú vzdialenosť vašej stavby od nášho skladu, aby ste si mohli ľahšie prerátať náklady na dovoz a odvoz lešenia

Vložte svoju adresu (adresa, mesto):